Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Introduction

Administrative apparatus
Thứ 4, Ngày 11/07/2018, 08:00
Districts and Cities
11/07/2018
Districts and Cities

1. Tan An People's Committee

Mr Vo Hong Thao - Acting Chairman of the City People's Committee

Address: 76 Hung Vuong Street, Ward 2, Tân An City, Long An Province 
Phone number: (0272) 3826198

Fax: (0272) 3820130

Email: tanan@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Tan An City

2. Ben Luc People's Committee

Mr Le Thanh Ut, Chairman of the District People's Committee

Address: 213, National Highway No. 01, Ben Luc Town, Ben Luc District, Long An Province
Phone number: (0272) 3871 201

Fax: (0272) 3872 223

Potentials and development orientation of Ben Luc District

3. Thu Thua People's Committee

Mr Dnh Van Sau, Chairman of the District People's Committee

Address: Cau Xay Hamlet, Thu Thua Town, Thu Thua District, Long An Province
Phone number : (0272). 3864 215

Fax: (0272) 3864 289

Email: thuthua@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Thu Thua District

4. Kien Tuong People's Committee

Mr Nguyen Van Vu - Chairman of  People's Committee

Address: 12, 30/4 Street, Ward 1, Kien Tuong Town, Long An Province
Phone number: (0272) 3841981

Fax: (0272) 3841936.

Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Kien Tuong Town​

5. Chau Thanh People's Committee

Mr Nguyen Van Khai, Chairman of the District People's Committee

Address: 827A Street, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Phone number : (0272). 3 877060

Email: chauthanh@longan.gov.vn         

Potentials and development orientation of Chau Thanh District                                                          

6. Duc Hoa People's Committee

Mr Le Thanh Phong, Acting Chairman of the District People's Committee

Address: 206, 29/4 Street, Hau Nghia Town, Duc Hoa District, Long An Province
Phone number : (0272). 3811891

Fax: (0272) 3851993

Email: duchoa @longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Duc Hoa District

7. Duc Hue People's Committee

Mr Nguyen Thanh Nguyen, Chairman of the District People's Committee

Address: Dong Thanh Town, Duc Hue District, Long An Province
Phone number: (0272) 3898353

Fax: (0272) 3854771

Email: duchue@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Duc Hue District ​

8. Moc Hoa People's Committee

Mr Nguyen Van Minh, Chairman of the District People's Committee

Address: Ca Da hamlet, Tan Thanh commune, Moc Hoa District, Long An Province
Phone number: (0272) 3956312

Fax: (0272) 3956312

Email: mochoa@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Moc Hoa District ​

9. Can Giuoc People's Committee

Mr Nguyen Anh Duc, Chairman of the District People's Committee

Address: 38, Nguyen Thai Binh Street, Can Giuoc Town, Can Giuoc District, Long An Province
Phone number : (0272) 3 874 212

Fax: (0272) 3 875 181

Email: cangiuoc@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Can Giuoc District ​

10. Thanh Hoa People's Committee

Mr Pham Tung Chinh, Chairman of the District People's Committee

Address: Le Duan Street, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Phone number : (0272) 3857 115

Fax: (0272) 3857 322

Email: thanhhoa@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Thanh Hoa District

11. Can Duoc People's Committee

Mr Dao Huu Tan, Acting Chairman of the District People's Committee

Address: 01, Tran Phu Street, Can Duoc Town, Can Duoc District, Long An Province
Phone number: (0272) 3712767

Fax: (0272) 3881992

Email: canduoc@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Can Duoc District ​

12. Tan Hung People's Committee

Mr Huynh Thanh Hien, Acting Chairman of the District People's Committee

Address: 01, Ton Duc Thang Street, Tan Hung Town, Tan Hung District, Long An Province
Phone number: (0272) 3861089

Fax: (0272) 3861139

Email: tanhung@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Tan Hung District ​

13. Tan Thanh People's Committee

Mr Le Thanh Dong, Chairman of the District People's Committee

Address: National Highway No. 62, Tan Thanh Town, Tan Thanh District, Long An Province
Phone number : (0272) 3844 139

Fax: (0272) 3844 965

Potentials and development orientation of Tan Thanh District ​

14. Tan Tru People's Committee

Mr Trinh Phuoc Trung, Chairman of the District People's Committee

Address: Binh Hoa hamlet, Tan Tru Town, Tan Tru District, Long An Province
Phone number : (0272) 3 867 494

Email: tantru@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Tan Tru District

15. Vinh Hung People's Committee

Mr Tran Van Cuong, Chairman of the District People's Committee

Address: 16, 30/4 Street, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Phone number : (0272) 3 847 252

Fax: (0272) 3 847 649

Email: vinhhung@longan.gov.vn

Potentials and development orientation of Vinh Hung District ​

Lượt người xem:   2609
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
LONG AN PORTAL
Line Agency: People's Committee of Long An Province
Standing agency: The People's Committee Office​
Direct instruction: Chief of Office of the Provincial People’s Committee – Vo Thanh Tri
Address: 61 Nguyen Hue, Ward 1, Tan An City, Long An Province
Phone: (0272). 3552489​
Email: vpubnd@longan.gov.vn; webmaster@longan.gov.vn
License No. 01 / GP-TTDT-STTTT dated March 3, 2015 - Department of Information and Communications