Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Introduction

Introduction
Thứ 6, Ngày 06/03/2015, 09:00
Development Master Plan for the Industrial Parks in the province up to 2020 and vision to 2030
06/03/2015
Development Master Plan for the Industrial Parks in the province up to 2020 and vision to 2030

NO.INDUSTRIAL AREAAREA (ha)
Before 2012

Phase

2012-2015

Phase2016-2020TOTAL
1Dong Nam A Industrial Park396  396
2Phu An Thanh Industrial Park307.23080305692.230
3DNN-Tan Phu Industrial Park105.477 156.520262
4Thu Thua Town Industrial Park 188 188
5Duc Hoa 1 Industrial Park274.230  274.230
6Xuyen A Industrial Park305.916 94.080400
7Thuan Dao Industrial Park113.947  113.947
 Expanded Thuan Dao Industrial Park189.843  189.843
8Nhut Chanh Industrial Park125.270  125.270
9Viet Phat (Tan Thanh) Industrial Park296.257311.7406061,214
10Hai Son Industrial Park366.488  366.488
11Tan Do Industrial Park208.043  208.043
12An Nhat Tan 2 Industrial Park 162 162
13Bac Tan Tap Industrial Park244.740  244.740
14Huu Thanh Industrial Park 224300.140524.140
15The Ky Industrial Park  120120
16Tan Duc Industrial Park543.354  543.354
17Tan Kim Industrial Park104.100  104.100
 Expanded Tan Kim Industrial Park52.488  52.488
18Vinh Loc 2 Industrial Park225.984  225.984
19Long Hau Industrial Park141.850  141.850
 Long Hau Expanded Industrial Park108.480  108.480
20Cau Tram Industrial Park77.823  77.823
21Duc Hoa III Industrial Park1.857.665  1,857.665
22An Nhut Tan Industrial Park119.203  119.203
23Phuc Long Industrial Park78.415  78.415
24Phuoc Dong Port Industrial Park128.970  128.970
25Thinh Phat Industrial Park73.372  73.372
26Long Hau-Hoa Binh Industrial Park117.670  117.670
27Nam Thuan (Dai Loc) Industrial Park308.390  308.390
28Long Hau 3 Industrial Park 366525891
Total6,871.2076,871.2071,331.742,106.74​
Lượt người xem:   2671
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
LONG AN PORTAL
Line Agency: People's Committee of Long An Province
Standing agency: The People's Committee Office​
Direct instruction: Chief of Staff of the People's Committee​​
Address: 61 Nguyen Hue, Ward 1, Tan An City, Long An Province
Phone: (0272). 3552489​
Email: vpubnd@longan.gov.vn; webmaster@longan.gov.vn
License No. 01 / GP-TTDT-STTTT dated March 3, 2015 - Department of Information and Communications