Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Investment Current

Investment Current
Thứ 4, Ngày 19/07/2017, 12:00
Land price of Industrial Park in Viet Nam, Long An Province 2017
19/07/2017
Land price of Industrial Park in Viet Nam, Long An Province 2017

No.Industrial parkArea (ha)Available land (ha)Land price USD/m2 /~50 year)Ready built factory USD/m2 /month)Update
1Duc Hoa I27464107--08/2017
2Xuyen A30610255 - 75--09/2015
3Long Hau142-90 - 1004,2 - 509/2015
Long Hau Expansion10845105 - 1204,5 - 5,5
08/2017
4Thuan Dao114-----09/2015
Thuan Dao Expansion1902290 - 1003 - 408/2017
5Tan Duc546172--
--
-
Phase 1273--90 - 108--09/2015
Phase 2270--75 - 90--08/2017
6Tan Kim104--60 - 802,509/2015
Tan Kim Expansion52,487105--07/2017
7Vinh Loc 222654120--07/2017
8Cau Tram782770 - 75308/2017
9.1Duc Hoa III - Minh Ngan14711255 - 65--IPUC
9.2Duc Hoa III - Resco29617565 - 80--09/2015
9.3Duc Hoa III - Song Tan30123560 - 80--IPUC
9.4Duc Hoa III - Thai Hoa100--702,508/2017
9.5Duc Hoa III - Hong Dat1005245 - 55--09/2015
9.6Duc Hoa III - Anh Hong552660 - 802,509/2015
9.7Duc Hoa III - Slico19613860 - 75--IPUC
9.8Duc Hoa III - Viet Hoa831960 - 65--07/2017
9.9Duc Hoa III - Lien Thanh936265 - 80--IPUC
9.10Duc Hoa III - Duc Loi11164----IPUC
9.11Duc Hoa III - Long Duc17511865 - 80--IPUC
9.12Duc Hoa III - Muoi Day1148965 - 80--IPUC
9.13Duc Hoa III - Long Viet865065 - 80--IPUC
10Dong Nam A396200100 - 1203 - 408/2017
11Nhut Chanh105975 - 852,507/2017
12An Nhat Tan1198055 - 75--IPUC
13Phu An Thanh3078492 - 1223 - 3,508/2017
14Phuc Long7911105 - 1202,8 - 408/2017
15Viet Phat (Tan Thanh)1.214906----IPUC
16DNN - Tan Phu10575CP--IPUC
17Cau cang Phuoc Dong1298368 - 70--08/2017
18Thinh Phat73970 - 80--07/2017
19Long Hau - Hoa Binh1182265--08/2017
20Hai Son366870 - 100--07/2017
21Tan Do209--60 - 702,508/2016
22Nam Thuan (Dai Loc)300216----SC
23Huu Thanh524362----SC
24Thi Tran Thu Thua188129----SC

Source: Long An Economic Zone Authority (LEAZA)

Lượt người xem:   10504
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
LONG AN PORTAL
Line Agency: People's Committee of Long An Province
Standing agency: The People's Committee Office​
Direct instruction: Chief of Office of the Provincial People’s Committee – Vo Thanh Tri
Address: 61 Nguyen Hue, Ward 1, Tan An City, Long An Province
Phone: (0272). 3552489​
Email: vpubnd@longan.gov.vn; webmaster@longan.gov.vn
License No. 01 / GP-TTDT-STTTT dated March 3, 2015 - Department of Information and Communications